Osdorperhof: naar een Lang Leven Thuisflat in Amsterdam

Osdorperhof: naar een Lang Leven Thuisflat in Amsterdam

Ans en Leo Schrader wonen sinds acht jaar in Osdorperhof, een appartementencomplex voor 55-plussers. Al gauw werden ze actief in de bewonerscommissie. Samen met de buurtwerker begonnen zij een moestuinproject. "Dat was toen het grootste moestuinproject van Amsterdam", vertelt Ans. Het bleek handig om voor dat project een stichting op te richten. Zo ontstond stichting Omnibus.

Ans en Leo Schrader wonen sinds acht jaar in Osdorperhof, een appartementencomplex voor 55-plussers. Al gauw werden ze actief in de bewonerscommissie. Samen met de buurtwerker begonnen zij een moestuinproject. “Dat was toen het grootste moestuinproject van Amsterdam”, vertelt Ans. Het bleek handig om voor dat project een stichting op te richten. Zo ontstond stichting Omnibus. 

Het bestuur bestaat uit drie oudere bewoners en de rest uit wat jongere mensen, eind twintigers en begin dertigers met specifieke kennis. Het bleef niet bij het moestuinproject. Ans en een andere bewoonster interviewden alle bewoners om te inventariseren waar zij behoefte aan hadden, hoeveel zorg zij al hadden en van welke zorg zij precies gebruik maakten. 

Inefficiënt

“De gemiddelde leeftijd van dit complex is 87 jaar”, zegt Leo. “Er wonen in dit complex van 184 woningen maar zes stellen. Voor de rest alleen maar alleenstaande ouderen. Vanwege de hoge leeftijd zijn er veel mensen die hulp nodig hebben.” Er zijn 25 woningen voor mensen vanuit de GGZ en 25 voor mensen met een verstandelijke beperking. Zorgorganisatie Cordaan verleent er zorg.  De rest van de woningen is voor huurders van 55 jaar of ouder. Het complex is van corporatie Rochdale. Leo: “We willen af van die 20 mensen van verschillende zorgorganisaties die af en aan rijden. Het is toch inefficiënt. De zorgmedewerkers rennen letterlijk in en uit. Ik zie weleens een zorgmedewerker komen als ik mijn krantje uit de brievenbus ga halen. Tegen de tijd dat ik mijn krant heb gepakt, is ze alweer klaar. Dat is toch voor niemand fijn?”  

Bezoek aan Rotterdam

Ans en Leo werden geattendeerd op een uitzending op tv over de Thuisplusflats in Rotterdam. In een Thuisplusflat kunnen senioren prettig wonen met goede zorg en activiteiten dichtbij en met een huishoudelijk team. Dat was precies wat Ans en Leo wilden voor hun complex. Ze zochten contact en brachten een bezoek aan zo’n flat in Rotterdam. Zij namen de bestuurders van de corporaties, welzijnsorganisaties en zorgorganisatie mee. Zorgorganisatie Aafje gaf uitleg. De gemeente Amsterdam bleek er ook al op bezoek te zijn geweest. Niet lang daarna werden Leo en Ans uitgenodigd voor de  werkconferentie van de gemeente Amsterdam over ‘Ontwikkelen van exclusieve partnerships in de Lang Leven Thuisflats’. De bedoeling was te komen tot partnerships tussen een woningcorporatie, een zorgpartij en een welzijnsorganisatie. “Wij waren de enige burgers die zelf een initiatief hadden.”

Creativiteit

Daarna ging alles in een stroomversnelling. Ze kwamen in contact met adviseur en expert Jasper Klapwijk. Hij heeft hen fantastisch geholpen met het rekenwerk. “We willen namelijk regelen dat er 24-uurszorg komt. We willen een vast team met huishoudelijk medewerkers en daarnaast een vast team voor zorg. Dan is er altijd zorg aanwezig en zijn er vaste gezichten. Voor de medewerkers is dat ook prettiger. Niet meer gehaast in- en uitvliegen, maar een vast team en een vaste plek. In Rotterdam werkt het goed. Daar is er minder ziekteverzuim en een hogere tevredenheid.”

Ans en Leo vinden het ook belangrijk dat de zorgmedewerkers een signalerende rol gaan vervullen. “Als een huishoudelijke hulp ziet dat iemand vervuilt, rekeningen niet betaalt of vereenzaamt dan kan degene dit signaal doorgeven”, aldus Leo. “Deze manier van werken vraagt creativiteit van zorgorganisaties. Het is een andere manier van werken, maar eentje die wel heel hard nodig is.” Ook willen ze graag een coördinator aanstellen. Nu verzorgen Ans en Leo iedere maandag spreekuur voor allerhande vragen: hulp bij de belasting tot hulp bij kleine klusjes zoals het vervangen van een lamp. Ans: “Daar is grote behoefte aan.” Het is fijn als straks een coördinator vraag en aanbod bij elkaar brengt.

Muziekfestival

In de toekomst zouden ze ook graag deze zorg in de wijk willen aanbieden. Leo en Ans hebben meer plannen. De stichting zou graag invloed willen hebben op de toewijzing van de appartementen. Nu merken ze dat de balans zoek is. Ze streven naar een mix van veerkrachtige en zorgbehoevende huurders. “Op dit moment slaat de balans door naar teveel mensen die hulp nodig hebben. De burenhulp komt op een handje vol mensen neer. We redden het zo niet met deze community.”, aldus Leo. “Terwijl we zulke bijzondere activiteiten hebben. Zo organiseren we een muziekfestival in de binnentuin. Dat doen we vaker en is een groot succes. Ook hebben we hier de infrastructuur voor zo’n Lang Leven Thuisflat: er is een huisartsenpraktijk, fysiotherapie, kapper en restaurant De Buren, waar ook dagbesteding vanuit Cordaan plaatsvindt. Alles is er klaar voor. We gaan er dus voor!”

Lees meer over Osdorpehof

Tijdens het precongres op 27 september kun je het Osdorperhof bezoeken en kennismaken met Ans en Leo en hun initiatief. Zie de site voor meer informatie.

Op het congres op 28 september is er een sessie over de Lang Leven Thuisflats in Amsterdam verzorgd door de projectleider.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven