Samen werken aan bewustwording

Samen werken aan bewustwording

‘Hoezo? Ik ben toch nog geen 100!’, riep de 98-jarige bewoonster van het Augustanahof in Amsterdam naar een jongere medebewoonster. Zij had de bijna honderdjarige gewaarschuwd niet op trapjes te gaan staan omdat het gevaarlijk is. Ondanks dat ze niet overal bij kon komen – de kamers in het hofje zijn nogal hoog omdat het vroeger een kerk was - was ze enorm tevreden. ‘Ik heb het mooiste appartement want ik heb mooi uitzicht, ik zie veel leven buiten en de medebewoners zorgen goed voor me. Dit had ik jaren eerder moeten doen.’ Op hoge leeftijd verhuizen valt niet mee maar het gebeurt wel en het kan goed uitpakken. Zo woonde een oudere dame in een mantelzorgwoning bij haar zoon in de achtertuin, maar voelde zich daar toch wat alleen. Inmiddels is ze verhuisd naar Inclusief Wonen in Arnhem en is helemaal opgebloeid.

Bewustwording
Bewustwording en gerichte informatie is nodig om ouderen een beeld te geven van de (on)mogelijkheden, ook in de bestaande woning want verhuizen is niet altijd de beste oplossing. Met de campagne ‘Lang zult u wonen’ informeert de provincie Overijssel ouderen over de mogelijkheden om de woning veiliger en comfortabeler te maken met het oog op de toekomst. Ook buiten Overijssel gebeurt er veel op het gebied van bewustwording.  Corporatie Actium is bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne gestart. Huurders vanaf 70 jaar ontvingen een beeldbrief, waarin onder andere aandacht is voor het ‘langer zelfstandig thuis-pakket’. Uit dit pakket kunnen huurders voorzieningen aanvragen, zoals een verhoogd toilet, een handgreep aan de muur in badkamer of toilet, een douchezitje, een thermostaatkraan in de douche of een extra trapleuning. De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met de woningcorporaties en stichting !WOON wooninformatiemarkten georganiseerd om oudere bewoners te bereiken. Afgelopen jaar zijn medewerkers met een bus een aantal buurten in gegaan om ouderen te spreken en te informeren over langer zelfstandig wonen.

Pouwer
Ook ouderenorganisaties en welzijnsorganisaties hebben vaak adviseurs of consulenten in dienst die met de mensen meedenken. Een groot vraagstuk blijft het gebrek aan betaalbare, passende woningen. Als mensen concluderen dat verhuizen een goede oplossing is dan moet een andere woning wel voorhanden zijn. De urgentie voelen gemeenten en hun samenwerkingspartners steeds meer. En langzamerhand komen er meer alternatieve woonvormen bij. Het gaat echter niet alleen om de woning, maar ook om de woonomgeving. Voorzieningen, plekken om te ontmoeten en mee te doen zijn eveneens nodig en moeten met ouderen ontwikkeld worden. Platform Pouwer platform stelt de stem van de ouderen centraal en is de plek waar activiteiten rond ouderenparticipatie in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel samen komen. Ouderen bedenken plannen en geven invulling aan hun toekomst samen met professionals.

Op het ZorgSaamWonenCongres zijn er inspiratiesessies over Inclusief Wonen; Lang zult u wonen; de bewustwordingscampagne van Actium: voorlichtingsproject in de gemeente Amsterdam en Pouwer platform.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven