Het programma

Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, burgerinitiatieven, zorgorganisaties, dienstverleners en woningcorporaties op de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Prettig ouder worden in Amsterdam. Dat gun je alle Amsterdammers en daar zetten de gemeente Amsterdam en de samenwerkingspartners zich, samen met de (toekomstige) senioren, graag voor in. Samen bouwen zij aan zorgzame buurten waarin mensen naar elkaar omkijken, elkaar een handje helpen. De gemeente zet de komende jaren verder in op doorstroming,  geclusterd wonen en wonen met zorg nabij. Deze drie thema’s staan centraal in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting waar het gaat om gebruik maken van bestaande bouw aangevuld met nieuwbouw waardoor er voldoende variaties aan (nieuwe) woonvormen bij kunnen komen.

Tijdens het congres Bouwen aan Zorgzame buurten staan we stil bij de complexiteit van deze opgave rondom specifiek de ouderenhuisvesting en bespreken we mogelijke oplossingsrichtingen. Je kunt proeven aan de mix aan voorbeelden uit Amsterdam naast die uit het gehele land. We laten zien wat er allemaal wel kan, waar nog belemmeringen zijn. Hoe kunnen we die constructief oppakken en wat is daarvoor nodig?Inspirerend ochtendprogramma

Op 28 september gaat het ZorgSaamWonen Congres van start. We beginnen de dag met twee inspirerende key notes: Stijn van Kreij, founder Butterfly Effect en Bouwer zorgzame gemeenschappen in de zorg en Ludo Glimmerveen, senior onderzoeker bij het Ben Sajet Centrum en de Vrije Universiteit Amsterdam. Vervolgens is er een video over voorlichting aan senioren en er zijn pitches van inspirerende ideeën op het gebied van bouwen aan zorgzame buurten.

Het programma

Keynote 1 - Stijn van Kreij

Buurtverbinders als spiegel voor de systeemwereld

De zorg van de toekomst vraagt om samenwerking tussen burgers, ondernemers en overheid.
Stijn van Kreij bouwt met de sociale onderneming Butterfly Effect aan zorgzame gemeenschappen, waar bewoners
met en zonder zorgvraag samen leven. Inmiddels wonen zo’n 30 butterfly buurtverbinders op verschillende zorglocaties,
waar zij bijdragen aan verbindingen tussen mensen die elkaar anders niet zouden kennen. Hoe vergroot je de kans
op toevallige ontmoetingen? En wat kunnen zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten leren van deze buurtverbinders?
Stijn deelt de belangrijkste werkzame principes en lessen voor het ontwikkelen van zorgzame gemeenschappen.

Het programma

Keynote 2 - Ludo Glimmerveen

Zorgzame buurten in de superdiverse stad

In een superdiverse stad als Amsterdam leven mensen makkelijk langs elkaar heen. De grote
verscheidenheid aan bewoners maakt ontmoeting – laat staan onderlinge hulp – niet altijd vanzelfsprekend.
Toch kan ‘alledaagse attentheid’ in de buurt ook hier een belangrijke rol spelen bij het prettiger en langer thuis wonen.
Ludo Glimmerveen onderzoekt met collega’s bij het Ben Sajet Centrum hoe plekken en initiatieven
in de buurt bronnen van alledaagse attentheid worden. En hoe verhoudt het professionele veld
zich eigenlijk tot zulke ‘attente plekken’? Zit men daar wel te wachten op de goedbedoelde bemoeienis van lokale professionals?Met elkaar aan de slag

Na het inspirerende ochtendprogramma kan je kiezen uit diverse workshops en verdiepingssessies over onder meer de Lang leve thuisflats, Stadsveteranen, Stadsdorpen, community building, oplossingen in de bestaande bouw en nog veel meer...Pre-congres | 27 september

De dag voor het congres, woensdag 27 september, vindt het pre-congres plaats. Op deze dag staan er vanaf 15:00 uur 's middags verschillende excursies op de planning binnen onze gastgemeente Amsterdam. Na het beleven en het ervaren tijdens één van de excursies komen we gezamenlijk terug in Tolhuistuin voor een buffet. Daar heb je ook de mogelijkheden om te netwerken. Je hebt de keuze uit één van de vier excursies:.

Excursie 1 - Wooncomplex LIFE

Samen zijn we LIFE, zo luidt de slogan van het nieuwe wooncomplex LIFE van Bouwinvest. Het complex staat in de Amsterdamse Houthaven, een nieuwe stadswijk aan het water en biedt ruimte aan senioren, met of zonder zorgvraag. Er zijn koopwoningen, sociale huurwoningen van corporatie Habion, een buurtkamer, studio’s van zorgorganisatie Cordaan en een gezondheidscentrum. In LIFE wordt formele zorg door zorgpersoneel zo lang mogelijk uitgesteld, doordat mensen daar samen in een community leven, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Een concrete oplossing voor één van de grootste uitdagingen in de zorgmarkt: het tekort aan personeel. Michiel Plijnaar (Asset Manager bij Bouwinvest) en Marian Euverman (Mylivy) vertellen je meer.

Excursie 2 - Akropolistoren

Ze hebben het schoonste plekje van Amsterdam, zeggen de bewoners van De Akropolistoren, omdat ze het zelf onderhouden.  Deze woongemeenschap is ontstaan door een initiatief van burgers en in 2017 opgeleverd. De Toren biedt onderdak aan een humanistische woongemeenschap voor 55-plussers. Er wonen in totaal 101 bewoners in huurwoningen. Van de 86 woningen is de helft voor mensen in de sociale sector, de andere helft zijn vrije sector huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. 

Excursie 3 - Osdorperhof

Osdorperhof is een appartementencomplex 55+ van corporatie Rochdale met 184 woningen voor 55-plussers. In de Osdorperhof exploiteert Cordaan het restaurant De Buren. Er is een praktijk voor fysiotherapie, fitness ruimte, kapper, klusjesdienst en een huisartsenpraktijk gevestigd. In het complex is een Bewonerscoach aanwezig die een verbindende schakel is tussen de verschillende partijen die gebruik maken van de Osdorperhof. Momenteel vindt een verkenning of Osdorperhof één van de Lang Leven Thuisflats kan worden. 

Zorgzame buurten in de superdiverse stad

In een superdiverse stad als Amsterdam leven mensen makkelijk langs elkaar heen. De grote verscheidenheid aan bewoners maakt ontmoeting – laat staan onderlinge hulp – niet altijd vanzelfsprekend. Toch kan ‘alledaagse attentheid’ in de buurt ook hier een belangrijke rol spelen bij het prettiger en langer thuis wonen. Ludo Glimmerveen onderzoekt met collega’s bij het Ben Sajet Centrum hoe plekken en initiatieven in de buurt bronnen van alledaagse attentheid worden. En hoe verhoudt het professionele veld zich eigenlijk tot zulke ‘attente plekken’? Zit men daar wel te wachten op de goedbedoelde bemoeienis van lokale professionals?

Terug naar boven