Programma

Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, burgerinitiatieven, zorgorganisaties, dienstverleners en woningcorporaties op de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Prettig ouder worden in Amsterdam. Dat gun je alle Amsterdammers en daar zetten de gemeente Amsterdam en de samenwerkingspartners zich, samen met de (toekomstige) senioren, graag voor in. Samen bouwen zij aan zorgzame buurten waarin mensen naar elkaar omkijken, elkaar een handje helpen. De gemeente zet de komende jaren verder in op doorstroming,  geclusterd wonen en wonen met zorg nabij. Deze drie thema’s staan centraal in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting waar het gaat om gebruik maken van bestaande bouw aangevuld met nieuwbouw waardoor er voldoende variaties aan (nieuwe) woonvormen bij kunnen komen.

Tijdens het congres Bouwen aan Zorgzame buurten staan we stil bij de complexiteit van deze opgave rondom specifiek de ouderenhuisvesting en bespreken we mogelijke oplossingsrichtingen. Je kunt proeven aan de mix aan voorbeelden uit Amsterdam naast die uit het gehele land. We laten zien wat er allemaal wel kan, waar nog belemmeringen zijn. Hoe kunnen we die constructief oppakken en wat is daarvoor nodig?

 • TijdTitelSpreker
 • 09:30 - 10:00Ontvangst met koffie of thee  20230928congreslocatie
 • 10:00 - 10:10Opening door dagvoorzitterJacqueline Kerkhof 20230928congreslocatie
 • 10:10 - 10:25Video gemeente Amsterdam & Opening Wethouder Alexander Scholtes 20230928congreslocatie
 • 10:25 - 10:50Keynote 1Stijn van Kreij 20230928congreslocatie

  Buurtverbinders als spiegel voor de systeemwereld

  De zorg van de toekomst vraagt om samenwerking tussen burgers, ondernemers en overheid. Stijn van Kreij bouwt met de sociale onderneming Butterfly Effect aan zorgzame gemeenschappen, waar bewoners met en zonder zorgvraag samen leven. Inmiddels wonen zo’n 30 butterfly buurtverbinders op verschillende zorglocaties, waar zij bijdragen aan verbindingen tussen mensen die elkaar anders niet zouden kennen. Hoe vergroot je de kans op toevallige ontmoetingen? En wat kunnen zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten leren van deze buurtverbinders? Stijn deelt de belangrijkste werkzame principes en lessen voor het ontwikkelen van zorgzame gemeenschappen.

  Keynote 1 door Stijn van Kreij

 • 10:50 - 11:00Prijswinnaars ZorgSaamWonen Award 2022  20230928congreslocatie

  Met Tim Trooster van stichting De Tijdmachine met Dum Dum en Jaap Boersma en Gea Overweg van het Achtste werk met De Langste Tafel.

  Prijswinnaars ZorgSaamWonen Award 2022

 • 11:00 - 11:30Pauze  20230928congreslocatie
 • 11:30 - 11:55Keynote 2Ludo Glimmerveen 20230928congreslocatie

  Zorgzame buurten in de superdiverse stad

  In een superdiverse stad als Amsterdam leven mensen makkelijk langs elkaar heen. De grote verscheidenheid aan bewoners maakt ontmoeting – laat staan onderlinge hulp – niet altijd vanzelfsprekend. Toch kan ‘alledaagse attentheid’ in de buurt ook hier een belangrijke rol spelen bij het prettiger en langer thuis wonen. Ludo Glimmerveen onderzoekt met collega’s bij het Ben Sajet Centrum hoe plekken en initiatieven in de buurt bronnen van alledaagse attentheid worden. En hoe verhoudt het professionele veld zich eigenlijk tot zulke ‘attente plekken’? Zit men daar wel te wachten op de goedbedoelde bemoeienis van lokale professionals?

  Keynote 2 door Ludo Glimmerveen

 • 11:55 - 12:05Video Hop-on Hop-off spel: rondje door je eigen toekomst  20230928congreslocatie
 • 12:05 - 12:15Slot & afronding ochtendprogramma  20230928congreslocatie
 • 12:15 - 13:15Lunchpauze  20230928congreslocatie
 • 13:15 - 14:00Sessieronde 1  20230928congreslocatie
 • 13:15 - 14:00Sessie: Bereid je voor op dementievriendelijk wonenAnne de BoerGeorge Middeldorp 20230928congreslocatie

  In een dementievriendelijke buurt kunnen mensen met dementie langer mee blijven doen, hun talenten benutten en eigen regie behouden. Ook houdt de mantelzorger het langer vol. Dat vraagt om dementievriendelijke aanpassingen aan de woning, de buurt en de ontmoetingsplek. Dat is hard nodig! Want 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Tijdens deze sessie kom je erachter wat dementievriendelijk wonen betekent, wat er moet gebeuren, hoe dat eruit gaat zien en wat dit bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor ouderen met (en net zo goed zonder) dementie. 

  Sessie: Bereid je voor op dementievriendelijk wonen door Anne de Boer, George Middeldorp

 • 13:15 - 14:00Sessie: Thuisvoelen in de buurt via Zorg voor de buurt visitesEvelien KelfkensHetti Willemse 20230928congreslocatie

  Gedurende de sessie presenteert Evelien Kelfkens de belangrijkste bevindingen van het onderzoek “Thuis Voelen in de buurt via Zorg voor de buurt visites”. De uitkomsten van het literatuuronderzoek, de tips & tricks en goede voorbeelden worden gedeeld en deelnemers worden uitgenodigd om na te denken over het verbeteren van hun eigen buurt. Ook wordt het digitale magazine gepresenteerd met alle tips & tricks en handvaten om zelf aan de slag te gaan met de zorg voor de buurt visites. Deelnemers ontvangen een QR code om ook na de sessie toegang te hebben tot het magazine.

  Sessie: Thuisvoelen in de buurt via Zorg voor de buurt visites door Evelien Kelfkens, Hetti Willemse

 • 13:15 - 14:00Sessie: Het onmisbare gebiedsperspectief bij Wonen met een PlusMichel Drenth 20230928congreslocatie

  Steeds meer mensen met een zorg- en/of ondersteuningsvraag wonen zelfstandig in een huur –of eigen woning. Vaak is voor deze doelgroepen meer nodig dan alleen een geschikte woning en zorg en/of begeleiding aan huis. Dit stelt ook eisen en wensen aan de omgeving. Zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten en cliëntenorganisaties zoeken hierin samen nieuwe wegen. Het streven is het creëren van een vitale leefgemeenschap voor mensen die hier bewust voor kiezen of dit nodig hebben voor het behoud van hun zelfstandigheid: Wonen met een Plus. In deze sessie wordt ingegaan op de wijze waarop je woongebouwen in gebiedsperspectief kunt plaatsen en laat enkele inspirerende voorbeelden zien uit Volendam en Lichtenvoorde.

   

  Sessie: Het onmisbare gebiedsperspectief bij Wonen met een Plus door Michel Drenth

 • 13:15 - 14:00Sessie: Samen naar een zorgzame buurtHenk BakkerJeroen Osendarp 20230928congreslocatie

  Aan de hand van een project Landgoed Blom, een zorgzame buurt waar omzien naar elkaar centraal staat, worden geleerde lessen gedeeld met de deelnemers. Hoe ontwerp je gebouwen en buurten waar mensen omzien naar elkaar? Hoe stimuleer je ontmoeting? Hoe ga je om met steeds veranderende financiering van zorgvastgoed ? Hoe gaan we met minder zorgpersoneel meer mensen verzorgen? Hoe gaan we een sociaal netwerk blijvend laten zijn?

  Sessie: Samen naar een zorgzame buurt door Henk Bakker, Jeroen Osendarp

 • 13:15 - 14:00Sessie: Wooncirkels ontwikkel je samen! Welke stappen zet je bij het ontwikkelen van een wooncirkel?Marie Jose DriessenIrma Vroegop 20230928congreslocatie

  Vijf zorgorganisaties (Philadelphia, Cordaan, HVO Querido, PerMens, Leger des Heils) willen graag (met elkaar) wooncirkels ontwikkelen. Begin 2023 is een Community of Practice wooncirkels gestart met de opdracht om tot een definitie van wooncirkels te komen én daarnaast do’s en dont’s bij het ontwikkelen van wooncirkels te verzamelen. In de workshop gaan we in gesprek over de ervaringen van de community in de praktijk, welke do’s en dont’s we al hebben opgehaald en tegen welke knelpunten en dillema’s je aanloopt in de praktijk.

  Sessie: Wooncirkels ontwikkel je samen! Welke stappen zet je bij het ontwikkelen van een wooncirkel? door Marie Jose Driessen, Irma Vroegop

 • 13:15 - 14:00Sessie: Community building is een werkwoordYvonne van MierloRob Hoogma 20230928congreslocatie

  Community building gaat verder dan louter de stenen. Niemand kan het alleen. Het is een werkwoord. Dat kwam naar voren tijdens een ronde tafel bijeenkomst eind april georganiseerd door Blauwhoed en ZorgSaamWonen over Community building. Doe je mee met het vervolggesprek? Het gaat over de organisatorische inbedding, over financiering en over de verhouding tussen de professionele zorg, informele ondersteuning en de community builder. Deel je kennis, ervaring en mening tijdens deze sessie van Blauwhoed, ZorgSaamWonen o.l.v moderator Rob Hoogma en mmv Yvonne van Mierlo (Blauwhoed).

  Sessie: Community building is een werkwoord door Yvonne van Mierlo, Rob Hoogma

 • 13:15 - 14:00Sessie: Stimuleringsregelingen voor innovatieve en kleinschalige woon(zorg)vormen met levensloopbestendige woningenFrank van der Voort 20230928congreslocatie

  Innovatieve en kleinschalige woon(zorg)vormen met levensloopbestendige woningen zijn erg in trek bij 55-plussers! Het is dan ook een erg aantrekkelijke manier van wonen: onder gelijkgestemden, in een bekende omgeving en met behoud van privacy. 

  Tijdens deze sessie vertelt een sociale ondernemer meer over zijn projecten. Wat komt er allemaal bij kijken, waarom is het belangrijk zelf een project te starten en welke tips hebben ze voor anderen? Ook wordt er informatie gedeeld vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over een tweetal stimuleringsregelingen: Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) en Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten voor Ouderen (SOO).

  Sessie: Stimuleringsregelingen voor innovatieve en kleinschalige woon(zorg)vormen met levensloopbestendige woningen door Frank van der Voort

 • 13:15 - 14:00Sessie: Lang Leven ThuisflatHetty Vlug 20230928congreslocatie

  Woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen slaan de handen ineen in de Lang Leven Thuisflats. Samen met de bewoners kijken zij waar de oudere bewoners tegenaan lopen in het dagelijks leven en wat hen helpt om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. In de sessie krijg je een beeld van wat een Lang Leven Thuisflat is, hoe we toe willen groeien naar een Lang Leven Thuisbuurt en voor welke dilemma’s we staan bij toewijzing, financiering vanuit verschillende domeinen en community building. Betrokkenen bij de Flats zullen aanwezig zijn bij deze sessie. 

  Sessie: Lang Leven Thuisflat door Hetty Vlug

 • 14:00 - 14:15Pauze en wisseltijd  20230928congreslocatie
 • 14:15 - 15:00Sessieronde 2  20230928congreslocatie
 • 14:15 - 15:00Sessie: Transformatie als kans voor geclusterde woonvormenErwin DrenthMarloes Kaminga 20230928congreslocatie

  80.000 geclusterde woningen moeten gerealiseerd zijn in 2030. 2.000 daarvan staan op de agenda van de gemeente Amsterdam voor 2025. Wat zijn die geclusterde woonvormen, en hoe financieren we die? Hoe voorkomen we dat we een nieuwe generatie verpleeghuizen creëren? Gezien de huidige bouwkosten en de schaarste van locaties in Amsterdam lijkt nieuwbouw op korte termijn ver te zoeken. Eén van de oplossingen betreft het transformeren van bestaande bouw. Dat moet namelijk voor een deel tóch al gebeuren gezien de eisen aan duurzaamheid en kwaliteit. In deze sessie gaan we in op de benodigde woon-zorgconcepten, hoe verschillende vormen in elkaar over lopen, en welke kansen bestaand (zorg)vastgoed bieden. 

  Sessie: Transformatie als kans voor geclusterde woonvormen door Erwin Drenth, Marloes Kaminga

 • 14:15 - 15:00Sessie: Bloemendal: Samenwerken aan een maatschappelijke plint voor bewoners en de buurtPeter Bisschop 20230928congreslocatie

  De Bloemendal is een wooncentrum voor senioren in Deventer. On(t)roerend Goed heeft samen met studioMAEK en Woonzorg Nederland gewerkt aan een toekomstbestendig concept, waarbij mensen samen wonen in een mix van kleinschalige woonzorgomgevingen. We hebben in Bloemendal een zorgzame gemeenschap ontwikkelt waarin mensen naar elkaar omkijken en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Een belangrijke toevoeging is een maatschappelijke plint met de juiste partners. Maar liefst 13 organisaties vanuit zorg, welzijn, ontmoeten en onderwijs werken hier samen aan voorzieningen voor bewoners én de buurt. Benieuwd hoe dat in de praktijk eruit ziet? We nemen je graag mee.

  Sessie: Bloemendal: Samenwerken aan een maatschappelijke plint voor bewoners en de buurt door Peter Bisschop

 • 14:15 - 15:00Sessie: Hoe bereiken we op tijd (migranten) ouderen om hen te informeren en bewust na te laten denken over het thema 'Langer thuis'Deniece Hanser 20230928congreslocatie

  De sessie is gericht om een dialoog te voeren met deelnemers. Passend wonen met goede zorg is belangrijk om op een prettige manier oud te kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat ouderen, en meer specifiek migrantenouderen, op tijd geïnformeerd en betrokken worden, zodat hun woon- en zorgbehoeftes meegenomen kunnen worden in woon/zorgplannen. Hoe je dit moet aanpakken en wat je vooral wel of niet moet doen gaan we graag met jullie over in gesprek

  Sessie: Hoe bereiken we op tijd (migranten) ouderen om hen te informeren en bewust na te laten denken over het thema 'Langer thuis' door Deniece Hanser

 • 14:15 - 15:00Sessie: Stadsveteraan 020: Van concept naar hechte woongemeenschapAnne van GrinsvenMonique WolteringFrancis Bock 20230928congreslocatie
  Tijdens deze workshop gaan wij in op het proces om het oorspronkelijke idee van ‘wonen in een friends-setting’, samen met toekomstige huurders te vertalen in een concreet fysiek en sociaal ontwerp van deze woongemeenschap. Dat doen we interactief, passend bij de manier waarop we de samenwerking met een kopgroep van toekomstige huurders zijn aangegaan. De volgende onderdelen passeren de revue: Cruciale elementen in het fysieke ontwerp om sociale interactie uit te lokken, Het samenspel tussen huurders, Woonzorg Nederland en !Woon, Het verhaal van de huurders en De potentie van Stadsveteraan 020 voor een zorgzame buurt.

  Sessie: Stadsveteraan 020: Van concept naar hechte woongemeenschap door Anne van Grinsven, Monique Woltering, Francis Bock

 • 14:15 - 15:00Sessie: Wonen nu en later. Stadsdorp VondelHelmers op weg naar een levensloopbestendige buurt voor iedereen.  Marcella BlokMarie Jose ThunnissenWilma Kuijvenhoven 20230928congreslocatie

  Stadsdorp VondelHelmers is één van de stadsdorpen in Amsterdam. Wij nemen u mee in onze ontwikkeling van een Amsterdamse buurt tot stadsdorp met o.a. de werkgroep Wonen. Van ons onderzoek tot onze buurtconferentie en het vervolg daarop. Ons doel is om de buurt levensloopbestendig te maken voor alle leeftijden. Dat betekent de juiste woningen voor iedereen en waar nodig onderlinge hulp en professionele zorg. De gemeente Amsterdam onderkent de noodzaak en heeft ons tot pilotbuurt benoemd. We bespreken de kansen en de hobbels die we nog voor ons zien. Wij willen graag leren van de deelnemers aan onze workshop! 

  Sessie: Wonen nu en later. Stadsdorp VondelHelmers op weg naar een levensloopbestendige buurt voor iedereen.   door Marcella Blok, Marie Jose Thunnissen, Wilma Kuijvenhoven

 • 14:15 - 15:00Sessie: Bouwen aan zorgzame buurten is de toekomst en een must!Michel Notebaart 20230928congreslocatie

  Het wordt voor de instellingen in de Nederlandse zorgsector steeds moeilijker om financieel gezond te blijven werken. Nederland kende in 2020 binnen de Europese Unie de hoogste uitgaven voor langdurige zorg vergeleken met het bruto binnenlands product (BBP). Tijdens deze break-out sessie zullen onderstaande vragen met suggesties aan de orde komen: Waarom liggen de kosten voor langdurige zorg in Nederland zo hoog vergeleken met andere landen? Hoe kunnen zorgzame buurten ervoor zorgen dat de zorgsector financieel gezonder wordt? Hoe kijkt de taxateur aan tegen de waardering van het vastgoed en wat is de mogelijke impact van de verlaagde NHC op de financiering. Zorgpartijen staan de komende tijd voor grote uitdagingen. Gelukkig zijn er in deze dynamisch markt wat betreft huisvesting ook passende oplossingen! Wat zijn oplossingsrichtingen?

  Sessie: Bouwen aan zorgzame buurten is de toekomst en een must! door Michel Notebaart

 • 14:15 - 15:00Sessie: Grenzeloos perspectiefVenance FabriekRoger Boersma 20230928congreslocatie

  We zijn vaak geneigd om in ons eigen landoplossingen te zoeken, maar er valt natuurlijk ook veel te leren van andere landen. Want: hoe kan de zorg zich laten inspireren door de welbekende American Dream? Wat is de meerwaarde van het Aziatische Feng Shui bij de inrichting onze gebouwen en buurten? En is het sociale Scandinavische model ook haalbaar in Nederland? Ontdek de best practices buiten onze landsgrenzen, en vertaal ze naar je eigen organisatie. Roger Boersma en Venance Fabriek van AAG nemen je mee. 

  Sessie: Grenzeloos perspectief door Venance Fabriek, Roger Boersma

 • 14:15 - 15:00Sessie: Proeven van proeftuinenInge van de Sande 20230928congreslocatie

  Door vergrijzing stijgt de vraag naar zorg voor ouderen. De regio Nijmegen zal de komende vijf jaar niet verder groeien in intramurale capaciteit. Dat betekent nieuwe oplossingen ontwikkelen -buiten de muren van traditionele verpleeghuizen, bij de mensen thuis en in de wijken. Als experts op het gebied van zorg en voor ouderen zetten we als Nonna (netwerk van V&V organisaties in regio Nijmegen) sinds dit jaar, onze kennis en capaciteit daarvoor in.


  We ontwikkelen nieuwe duurzame woonvormen met zorg, zodat langer thuis wonen veilig en comfortabel is. We dragen hiermee bij aan een nieuwe sociale infrastructuur in vitale en diverse wijken. Op wijk-, organisatie- en regioniveau ontdekken we in de praktijk wat dat deze transformatie van onze V&V-organisaties en het omliggende veld vraagt - en vervolgens creëren we de juiste condities om dat structureel te maken (qua organisatie-inrichting van netwerken, steunende financiering, adequaat datamanagement, etc).


  Met deze eerste set van initiatieven geven we een krachtige impuls aan de transformatie van de V&V sector op het thema Goed Wonen (ook thuis).

  We richten ons op het creëren van goede (basis) condities voor het transformatieproces en tegelijk ondersteunen we dit met actie onderzoek en actie leren in 6 proeftuinen.


  De ambitie is om in integrale, mensgerichte zorg van betekenis te kunnen  blijven bieden aan ouderen in de regio.

  Actieonderzoek (HAN en Club Goud) richt zich op 2 hoofdvragen:

  1. Welke arrangementen en woonconcepten voor ouderen dragen in welke contexten bij aan  betekenisvol oud worden in de wijk en wat zijn de werkzame elementen hierin? 

  2. Welke van deze arrangementen en woonconcepten voor ouderen zijn toekomstbestendig qua  houdbaarheid en opschaalbaar naar andere contexten in de regio/nationaal?

  In deze workshop nemen we je mee in een greep uit deze 6 proeftuinen, onderzoek en de aanpak en eerste opbrengsten als inspirerend voorbeeld!

   

  Sessie: Proeven van proeftuinen door Inge van de Sande

 • 15:00 - 15:15Pauze en wisseltijd  20230928congreslocatie
 • 15:15 - 16:00Sessieronde 3  20230928congreslocatie
 • 15:15 - 16:00Sessie: Zorgzame gemeenschappen: voorwaarde voor een houdbare samenleving. In Austerlitz weten ze dit al!Jan Smelik 20230928congreslocatie

  Een goed voorbeeld van een zorgzame gemeenschap is te vinden in Austerlitz. Al tien jaar lang is zorgcoöperatie 'Austerlitz Zorgt' een succes, mede dankzij de inzet van ruim honderd vrijwilligers die actief zijn en dankzij de inwoners die lid zijn. Ook de rol van de dorpsondersteuner is essentieel. In deze sessie leer je van de ervaringen die Jan Smelik, één van de drijvend krachten, achter de zorgcoöperatie. Jan is tevens algemeen coördinator van NLZVE, het landelijk netwerk van zorgzame gemeenschappen en mede-auteur van de bundel ‘Zorgzame buurten’. Hij zal hier ook aan refereren tijdens de sessie.

  Sessie: Zorgzame gemeenschappen: voorwaarde voor een houdbare samenleving. In Austerlitz weten ze dit al! door Jan Smelik

 • 15:15 - 16:00Sessie: Samen werken aan de brede integrale woonzorgvisieDiana Nieuwold 20230928congreslocatie

  Met het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting wordt van gemeenten verlangd dat ze in 2026 een volkshuisvestingsprogramma hebben. Onderdeel daarvan is een integrale regionaal afgestemde woonzorgvisie die samen met de woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties is opgesteld. Deze dient vervolgens vertaald te worden in een uitvoeringsprogramma en prestatieafspraken. Wat komt er op alle partijen af en wat is ieders rol hierin? Aandachtspunten tijdens de sessie zullen zijn: het volkshuisvestingsprogramma, passende huisvesting voor ouderen en andere aandachtsgroepen, de verschillende procestappen en de presentatie van het instrument de woonzorgvisiemeter. 

  Sessie: Samen werken aan de brede integrale woonzorgvisie door Diana Nieuwold

 • 15:15 - 16:00Sessie: Volledig Pakket Thuis in de wijkWiebren Oenema 20230928congreslocatie

  Het Volledig pakket thuis (VPT) in de wijk staat enorm in de belangstelling. Wat maakt VPT zo anders dan de reguliere zorg? Hoe stem je de zorg goed af op de behoefte van de cliënt zodat het niet per se een ‘volledig verzorgd’ maar veel meer een ‘maatwerk pakket’ is? Welke mogelijkheden zijn er in de praktijk om de verschillende elementen van VPT vorm te geven, waar moet je rekening mee houden en wanneer kan het een succes worden? Wiebren Oenema, projectleider van Zorgeloos Thuis van Cordaan.

  Sessie: Volledig Pakket Thuis in de wijk door Wiebren Oenema

 • 15:15 - 16:00Sessie: Meer Generatie WonenAuguste van OppenAnouk Reintjens 20230928congreslocatie

  Meergeneratiewonen is terug van weggeweest. Steeds meer mensen zien de voordelen van het samenleven en het delen van dynamiek en tijd van mensen van verschillende leeftijden. Architectenbureau BETA en gebiedsontwikkelaar AM onderzochten deze ontwikkeling en laten zien hoe dit vroegere idee, in de context van nu kan worden gerealiseerd.

  Sessie: Meer Generatie Wonen door Auguste van Oppen, Anouk Reintjens

 • 15:15 - 16:00Sessie: Hoe stadsdorpen nabuurschap versterkenMarion MulderPeter Zijlema 20230928congreslocatie

  Marion Mulder en Peter Zijlema van Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen nemen je mee in de wereld van zorgzame gemeenschappen. In Amsterdam zijn meer dan 30 stadsdorpen actief. Een stadsdorp heeft als doel het bevorderen van het nabuurschap in het eigen gebied en is gebaseerd op indirecte wederkerigheid: iedereen heeft iets te bieden en wat jij biedt doet iemand weer voor jou (op een ander moment). De Amsterdamse stadsdorpen zijn onderdeel van een snelgroeiende landelijke beweging naar meer burgerinitiatieven en zorgzame gemeenschappen. Hoor meer over de stadsdorpen in deze sessie.

  Sessie: Hoe stadsdorpen nabuurschap versterken door Marion Mulder, Peter Zijlema

 • 15:15 - 16:00Sessie: Woongemeenschappen oudere migrantenHarry MoeskopsKarima Idrissi 20230928congreslocatie

  Oudere migranten zijn een snel groeiende groep ouderen met heel diverse achtergronden. De meeste van hen worden oud in Nederland. En willen dat op een manier die bij hun past.  Woongemeenschappen als antwoord zijn na een lange afwezigheid terug van weggeweest. Aan de hand van recent gerealiseerde woongemeenschappen van oudere migranten in Amsterdam laten we zien wat nodig is om een goed functionerende woongemeenschap tot stand te brengen. Investeren in de aanloop en voorbereiding, veel aandacht voor praktische en financiële vragen, het letterlijk en figuurlijk spreken van de taal van de ouderen blijken daarbij cruciaal.

  Sessie: Woongemeenschappen oudere migranten door Harry Moeskops, Karima Idrissi

 • 15:15 - 16:00Sessie: Doorstromen en de kunst van het verleiden: wat doet de provincie Zuid-Holland op dit gebied en wat zijn de ervaringen van het Centrum Groepswonen? Dorien BeukemaNicolien de HeerLiesbeth Janson 20230928congreslocatie

  In deze sessie vertelt de provincie Zuid-Holland wat zij doetom de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren via bijvoorbeeld de subsidies op collectieve woonvormen. We staat kort stil bijde rol die de provincie straks krijgt in het programmaouderenhuisvestingvan hetministerievan BZK. We vertellen over dechallengedoorstroming die we vorig jaar met veel succes hebben georganiseerd en welke initiatieven hebben gewonnen. Vervolgens zal de directeur vanCentrum Groepswonenuit Den Haag, LiesbethJanson, eenpresentatie geven over de werkzaamheden van het centrum en de rol die groepswonen kan spelen in de doorstroming op de woningmarkt.

  Sessie: Doorstromen en de kunst van het verleiden: wat doet de provincie Zuid-Holland op dit gebied en wat zijn de ervaringen van het Centrum Groepswonen?  door Dorien Beukema, Nicolien de Heer, Liesbeth Janson

 • 16:00 - 16:30Lancering publicatie 'Beter een goede buur, dan een virtuele vriend' & Slotact  20230928congreslocatie
 • 16:30 - 17:15Borrel  20230928congreslocatie
Terug naar boven