ZORGSAAMWONEN CONGRES

OKTOBER 2024

Vitale wijken

Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, burgerinitiatieven, zorgorganisaties, dienstverleners en woningcorporaties op de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De vijfde editie van het ZorgSaamWonen Congres vindt 3 oktober plaats in Den Haag! Het programma is volledig in thema van vitale wijken. Voorafgaand aan het congres vindt er op woensdag 2 oktober het pre-congres plaats

Vitale wijken voor senioren: slimme combinaties van wonen, welzijn en zorg
Bij het langer thuis wonen van senioren is een goede, geschikte woning van belang. Dit vraagt op meer woonvariatie, om innovatieve woonvormen. Daarnaast is een toegankelijke woonomgeving nodig, die uitnodigt tot bewegen, meedoen en ontmoeten. Steeds vaker spreken professionals over gezonde en veilige leefomgevingen met aandacht zowel de fysieke als de sociale aspecten. Het gedachtengoed van de Positieve Gezondheid waarin we focussen op kansen en mogelijkheden biedt handvatten hiertoe. Tijdens ons gezamenlijke congres staan deze vragen centraal:

  • Hoe kan de inrichting van wijken en buurten bijdragen aan prettig, gezond ouder worden? Hoe gaan we dat doen (zowel stedenbouwkundig als sociaal)?
  • Hoe betrek je bewoners bij de inrichting van hun leefomgeving? 
  • Welke innovatieve woonvormen dragen bij aan gezond en prettig ouder worden? Ook voor mensen die zware zorg nodig hebben. Wat is daarvoor nodig?
  • Wat kunnen senioren zelf doen om hun leefomgeving geschikt te maken?
  • Welke voorbeelden zien we in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag? En wat gebeurt er elders in het land?
  • Wat kunnen we morgen al anders doen om te versnellen?

Zet het ZorgSaamWonen Congres 2024 alvast in je agenda of meld je nu aan met 15% vroegboekkorting!

Meld je nu aan

Congresnieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Klik hier voor alle items

Terug naar boven