Passende woonvormen: wat willen de ouderen zélf?

Passende woonvormen: wat willen de ouderen zélf?

Mensen worden steeds ouder, en blijven langer thuis wonen. Maar het huidige woningaanbod sluit niet goed aan bij de woonvraag van ouderen. Er worden gelukkig wel steeds meer initiatieven opgezet voor nieuwe woonvormen en er worden manieren bedacht om het leven voor ouderen zo leuk en behapbaar mogelijk te houden. Maar dat gebeurt vooral door ouderen die dat kunnen betalen.  Maar wat willen de ouderen nou eigenlijk zelf? Die vraag staat centraal bij Platform Pouwer. Wat dit platform inhoudt en wat de missie is, vertelt Karin Kalverboer, werkzaam bij deze organisatie. 

“Bij Platform Pouwer ondersteunen we ouderen die  zich voor te bereiden op later. Het is namelijk zo dat ouderen niet alleen langer thuis wíllen wonen, maar dit soms ook móeten omdat er geen plek elders voor hen beschikbaar is”, legt Karin uit. “Veel ouderen hebben zorgen over hoe ze thuis kunnen blijven wonen bv.  na een ziekenhuisopname. De woning is niet altijd geschikt om langer te verblijven, en veel mensen  hebben onvoldoende financiële middelen om te investeren in een comfortabeler huis. Tel daar ook nog eens bij op dat de energierekening voor veel huishoudens steedsl duurder wordt, en er is een hele zorg bij.”

Het Platform Pouwer wil hier verandering in brengen.  In Drenthe/Overijssel is een ouderennetwerk met  actieve en sociaal betrokken ouderen.  Dat is een van de 8 landelijke ouderennetwerken. Vanuit beide provincies zit er ook een lid van de Raad van Ouderen in.  “Deze  Raad van Ouderen brengt vanuit een onafhankelijke rol  adviezen uit aan de minister van VWS over onderwerpen die hen bezig houden. Zo hebben ze onlangs een advies uitgebracht over wonen en daarin hun zorgen geuit over  het gebrek aan voldoende passende woningen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen . Ouderen willen graag  ook zelf meedenken over oplossingen, die aansluiten bij hun wensen en behoeften. De stem van ouderen in bij Platform Pouwer leidend, dus we doen het altijd met ouderen samen. ”, vervolgt Karin. “Wanneer mensen ouder worden, worden ze vanzelf minder mobiel. Er ontstaat een grotere kans dat men valt, dat vraagt soms ook om woningaanpassingen en andere woonvormen. Wonen, en vooral  meer betaalbare woningen en nieuwe woonvormen staat heel hoog hun prioriteitenlijstje. Gemeenten zijn nu bezig woonvisies te ontwikkelen, maar  vergeten daarbij vaak ook ouderen zelf ook te betrekken. “Toegankelijkheid van de woonomgeving en de algehele bereikbaarheid zijn sleutelwaarden.”

Platform Pouwer verzorgt een sessie op het ZorgSaamWonen Congres, op 9 december in Zwolle. “We doen dat samen met ouderen. Een lid van de raad van Oudere zal de adviezen over wonen aan de minister toelichten.  Wij vinden het erg belangrijk om via het netwerk Power met ouderen in contact te komen en te blijven en de beweging te ondersteunen waarin er nog veel meer naar ouderen zelf geluisterd wordt! ”

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven