Buurtcirkel nu ook over de grens én in de ouderenzorg actief

Buurtcirkel nu ook over de grens én in de ouderenzorg actief

Het sociale netwerk Buurtcirkel verbindt mensen met een hulpvraag uit dezelfde buurt of wijk met elkaar. De sociale relaties die hierdoor tot stand komen, leiden tot een hogere kwaliteit van leven en een afname van de behoefte aan professionele zorg. In Nederland zijn er verspreid door het land tientallen Buurtcirkels actief en inmiddels is het netwerk ook de grens over gegaan. Zo draait er in Oostenrijk nu een Buurtcirkel en zijn er nog twee in oprichting. 

Omdat de context van vele zorg- en welzijnsorganisaties aan het veranderen is, worden de methodieken van Buurtcirkel continu geoptimaliseerd. 

Door de werkwijzen te vertalen naar nieuwe doelgroepen, netwerken, diensten en voorzieningen, biedt Buurtcirkel diverse oplossingen op wijkniveau. Zo is het netwerk nu ook uitgebreid naar de ouderenzorg. In samenwerking met ouderenorganisatie Aafje in Rotterdam en omstreken zijn er diverse Buurtcirkels specifiek voor ouderen opgezet. Deze Buurtcirkels richten zich in mindere mate op de ontwikkelgebieden leren en werken, maar leggen de nadruk op het opdoen van sociale contacten en de wederkerigheid die daaruit voortkomt. 

Ook in Amstelland gaan er vanaf de zomer, in samenwerking met +Vijf (een initiatief van Pameijer), zo’n 10 tot 14 Buurtcirkels van start. Deze Buurtcirkels worden opgestart vanuit de wijkverpleegkundige teams van Zonnehuis wijkverpleging (onderdeel van Zonnehuisgroep Amstelland).

Zonnehuis Wijkverpleging was op zoek naar een sociaal programma die de eenzaamheid van met name ouderen vermindert en tegengaat en de zelf- en samenredzaamheid van mensen met een hulpvraag vergroot. Buurtcirkel voor ouderen biedt deze mogelijkheid. Dit beproefde concept brengt ouderen die zelfstandig wonen, met elkaar en met de wijk in verbinding.

Naast dat de deelnemers van de Buurtcirkels elkaar ontmoeten en elkaar dus kunnen helpen, ontstaat ook het bijkomstig voordeel dat er als gevolg hiervan ruimte ontstaat bij de wijkverpleegkundigen om zich weer meer op hun kerntaken te kunnen richten. Zij zijn in de praktijk nu ook tijd kwijt aan het bieden van informele zorg. Taken die een sociaal netwerk zoals de Buurtcirkel kan overnemen.  

De Buurtcirkel op het ZorgSaamWonen Congres
Wil je meer weten over de Buurtcirkel? Kom dan naar het ZorgSaamWonen Congres op 9 december. Tijdens deze sessie wordt u meegenomen in de uitgangspunten van het programma Buurtcirkel. Samen met een deelnemer Buurtcirkel worden de principes van Buurcirkel uitgelegd en wordt verteld op welke wijze u ook met Buurtcirkels zou kunnen starten. Buurtcirkels bestaan in Nederland al vanaf 2013 en hebben hun bestaansrecht al ruimschoots aangetoond. Van oorsprong opgezet in 1990 door de Engelse organisatie KeyRing.org en door Pameijer vertaald naar de Nederlandse situatie. Inmiddels zijn er pakweg 80 Buurtcirkels actief in Nederland en inmiddels ook in Wenen (Oostenrijk) Zie ook www.buurtcirkel.nl 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven