<span>Wonen in een Noabershof: twee vliegen in één klap</span>

Wonen in een Noabershof: twee vliegen in één klap

Senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarvoor zijn geschikte woonvormen nodig. Een goed voorbeeld van zo’n geschikte woonvorm is een Noabershof, een initiatief van stichting Noabershof Riessen, welke eind 2018 werd opgericht. Jan Nijland, een van de kartrekkers, vertelt er meer over. 

“Een Noabershof is een bijzondere woonvorm, waar meerdere generaties als goede buren samenleven”, legt Jan uit. “We willen ouderen een kans bieden om langer zelfstandig te wonen. Door meerdere generaties naast en bij elkaar te laten wonen, krijgen ook jongeren een perspectief op de woningmarkt. Want vooral starters op de woningmarkt hebben het moeilijk. Op deze manier sla je twee vliegen in één klap.”

De stichting Noabershof werkt met door idealisme gedreven vrijwilligers. “Bewoners betalen niet de marktprijs, maar ontwikkelen hun eigen plan tegen kostprijs”, legt Jan uit. “Het mooie aan een Noabershof is dat privacy voorop staat, maar dat noaberschap de norm is. En dat toekomstige bewoners samen het algehele project én de individuele woning ontwikkelen. Dit creëert enorme betrokkenheid.”

Een gezamenlijke ruimte binnen het project zorgt bovendien voor sociale cohesie. De eerste Noabershof is inmiddels gerealiseerd en er zijn concrete plannen voor volgende locaties.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven