Gemeente Den Haag biedt ruimte aan innovatieve woonvormen

Gemeente Den Haag biedt ruimte aan innovatieve woonvormen

De gemeente Den Haag gaat de komende jaren nieuwe innovatieve woonconcepten in Den Haag stimuleren. De gemeente gaat zich richten op het vinden van locaties en vastgoedobjecten voor met name wooncoöperaties, CPO’s en andere collaboratieve groepswoonvormen binnen het betaalbare segment. Waar mogelijk binnen een ‘urban mix’ concept bedoeld voor- of in combinaties met senioren, zorgbehoevenden, cultuursensitieve groepen, meer generaties, jongeren, statushouders of azielzoekers. Verder werkt de gemeente financiële instrumenten uit, zoekt ze naar mogelijkheden om het bestaande vastgoed beter te gaan benutten en maakt ze heldere stappenplannen voor initiatiefnemers van een innovatieve woonvormen. Dit doet de gemeente samen met haar samenwerkingspartners, zoals de Haagse woningcorporaties, commerciële ontwikkelaars en financiers van vastgoed.

Het collectief wonen is niet nieuw: eind 19e eeuw woonde één op de vijf Hagenaars in een hofjeswoning. Inmiddels telt Den Haag 52 woongroepen voor ouderen (in corporatiebezit). Dit relatief hoge aantal komt ook door het Haags Centrum Groepswonen die initiatieven ondersteunt. De gemeente wil meer innovatieve woonvormen realiseren omdat deze bijdragen  aan een diverse, leefbare en inclusieve stad met uitnodiging tot ontmoeting, eigenaarschap en verbinding. Ook voorzien de woonvormen in een behoefte. En dragen zij bij aan het welbevinden van mensen.

De gemeente heeft zichzelf flink wat huiswerk opgelegd. Zo gaat zij een vorm van financiële ondersteuning aan initiatiefnemers van een innovatieve woonvorm onderzoeken en ontwikkelen, alsmede subsidiemogelijkheden bekijken voor de aanloopkosten van innovatieve woonvormen. De website ikbouwindenhaag.nl zal worden omgevormd naar een actief digitaal informatiepunt en loket voor vragen en begeleiding van initiatiefnemers.

Lees meer over het Stimuleringsplan Innovatieve Woonvormen 2023-2027

ZorgSaamWonenCongres

Op het landelijke ZorgSaamWonen Congres dat op 3 oktober plaatsvindt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag zullen de innovatieve woonvormen ook aan bod komen.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven