Geef me de Vijf: Peter Boelhouwer

Geef me de Vijf: Peter Boelhouwer

ZorgsaamWonen stelde voor de rubriek Geef me de Vijf actuele vragen aan Professor Peter Boelhouwer van de TU Delft.

1. Senioren bereiden zich nog niet massaal voor op het wonen. Wat zou helpen?
Een geschikt aanbod, ontzorging bij de verhuizing en goede informatie.

2. Wat moet er gebeuren om meer betaalbare woningen voor senioren te krijgen?
In de woningbouwprogrammering moet veel meer rekening worden gehouden met nieuwe woonconcepten voor ouderen.

3. Hoe krijgen we de woningmarkt in beweging? Gaan de plannen van minister Hugo de Jonge werken?
Er zal een drieslag moeten worden bewandeld: de bouw van meer woningen (lange termijn) , een beter inzet van de bestaande woningvoorraad en de ontwikkeling van flex woningen (korte termijn). Daarnaast zijn er structurele maatregelen nodig om de woningmarkt te hervormen: door de politiek vastgestelde maximale woonlasten voor lage inkomensgroepen, verder afbouw van de hypotheekrenteaftrek, regulering van het midden segmenthuurwoningen, belasting van vermogenswinst bij doorverkoop woningen.

4. In de plannen van VWS (https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/minister-helder-lanceert-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen-wozo) staat dat er meer aandacht komt voor intergenerationele woonvormen. Wat vind je daarvan?
Een prima voorstel.

5. ZorgSaamWonen meent dat collectieve woonvormen antwoord kunnen bieden op de woonvraag maar ook op andere vraagstukken zoals personeelstekort in de zorg. Ben je het daarmee eens? Waarom wel/niet?
Zeker mee eens. Alhoewel het wel nuttig zou zijn om hier meer onderzoek naar te verrichten.

Peter Boelhouwer is één van de keynote speakers op ons landelijk congres ‘Lang zullen we wonen’ op 8 september in Zwolle. Wees erbij! Meer informatie en aanmelden >>

Lees ook: Ouderen willen best verhuizen

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven