Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten goed gebruikt 

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten goed gebruikt 

Sinds het openstellen van de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) weten veel burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen hun weg naar de subsidie te vinden: er zijn inmiddels 106 aanvragen ingediend. Er is op dit moment nog € 6,6 miljoen subsidiebudget (33%) beschikbaar tot en met 30 november 2022.

Wonen met ontmoeting dichtbij 
Steeds meer 55-plussers vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten met de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). De SOO financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). Dit kunnen nieuwe woonvormen zijn, maar ook bestaande complexen.
De RVO zet op deze pagina de informatie handzaam op een rijtje

Informatiepagina’s Kleinschalige woonvormen
Het ministerie van VWS en de RVO hebben twee aparte informatiepagina’s gemaakt, één voor bewonersinitiatieven en één voor sociaal ondernemers die kleinschalige innovatieve woonvormen voor 55-plussers willen realiseren. Hier kunnen geïnteresseerden meer lezen over de woonuitdagingen onder 55-plussers, wat er komt kijken bij het realiseren van kleinschalige innovatieve woon(zorg)vorm en de financiële hulp vanuit RVO. De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) waarmee initiatieven financiële ondersteuning in de haalbaarheidsfase kunnen krijgen, wordt toegelicht. Er staat ook een stappenplan voor de start van een wooninitiatief op de pagina en tal van praktijkvoorbeelden. Heel mooi dat de vermelde woonprojecten open staan om hun kennis en ervaring te delen met nieuwe initiatieven. 

Bekijk de informatiepagina voor particulieren (55-plussers) of de informatiepagina voor sociaal ondernemers

Bekijk ook de video over het CPO project Buitengewoon in Helmond. Voorzitter Hans Moerkerk en penningmeester Peter Hertogs vertellen meer over hun te realiseren wooncomplex met circulaire, levensloopbestendige woningen. Ook geven ze informatie over hun gebruik van procesbegeleiders en de subsidies van de SWZ en SOO.

Lees ook: Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed opent op 3 oktober

Stimuleringsregeling op het ZorgSaamWonen Congres
Frank van der Voort (RVO) verzorgt een sessie over de stimuleringsregeling op het ZorgSaamWonen Congres, op 8 september in Zwolle. Meer informatie >>

Aanmelden ZorgSaamWonen Congres >>

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven