Ook LHBTI-oudere moet welkom zijn in de zorg

Ook LHBTI-oudere moet welkom zijn in de zorg

Hoe is het om als LHBTI’er in een woonvorm voor senioren te wonen? Veel van ons zullen daar misschien niet eens bewust over nadenken. Eveline van de Putte vertelt in dit artikel wat zij doet voor LHBTI’ers in seniorenwoonvormen en waarom dit zo belangrijk is.

Regenboog ouderen komen uit een tijd dat er niet over hun gevoelens gepraat kon worden. Ze wisten zelf vaak nauwelijks wat er speelde. Het enige dat duidelijk was: ‘Dit mag niet, dit is slecht.’ Die stem uit het verleden klinkt door tot vandaag de dag. Daarom houden veel lhbti ouderen zich stil over hun geaardheid en genderidentiteit.

Hoewel er nog veel winst te behalen valt op deskundigheidsbevordering over de achtergrond van deze groep en het creëren van een klimaat waarin ook deze groep zich veilig en welkom voelt, wordt er in diverse woonvormen al wel daadwerkelijk aandacht aan besteedt. Zo zijn er wooncomplexen die beschikken over het zogeheten Roze Loper-keurmerk. “Dit is een kwaliteitskeurmerk voor LHBTI-vriendelijke zorg dat is geïnitieerd door Roze 50+ Nederland. De Roze Loper kan behaald worden door zowel zorg- als welzijnsorganisaties als ze weten aan te tonen dat zowel in hun beleid als ook in activiteiten en visie op inclusie aandacht hebben voor en kennis hebben van de achtergronden van de LHBTI ouderen.

Het actief betrekken zit hem er vooral in het weten dat er LHBTI’ers in het wooncomplex leven en het beseffen dat het voor deze groep wellicht lastig is om hierover te praten. “Deze groep is het niet altijd gewend om erover te praten, vaak omdat ze bang zijn voor de mening van anderen. Ze denken dat ze het misschien beter niet kunnen vertellen omdat ze niet weten hoe een leeftijdgenoot zorgmedewerker daarop reageert. Zeker omdat er in de zorg vaak wisselingen zijn in personeel, waardoor het voor de cliënten lastig is een vertrouwensband op te bouwen.”

Met bovenstaande benadrukt Eveline dus vooral dat het praten en echt jezelf kunnen zijn enorm belangrijk is. “Voor LHBTI-ouderen is dit soms extra lastig. Ze zijn bang dat ze niet geaccepteerd worden om wie ze zijn en wat ze uitdragen en treden soms wat meer op de achtergrond. De Roze Loper draagt bij aan een meer inclusieve ervaring en daarom is het in mijn optiek ook erg belangrijk dat er meer zorgcomplexen komen met dit desbetreffende keurmerk”, aldus Eveline.

Meer over LHBTI-ouderen in de zorg op het ZorgSaamWonen Congres
Tijdens het ZorgSaamWonen Congres op 8 september vertelt Eveline graag meer over de LHBTI-gemeenschap en waarom het zo belangrijk is om juist ook déze groep meer te betrekken bij het leven en wonen in seniorencomplexen. “Want iedereen verdient het om prettig en veilig te wonen en om volledig zichzelf te kunnen zijn.” Meer informatie en aanmelden >>

Eveline van de Putte is auteur van o.a. Nieuwe Namen, levensverhalen van transgender ouderen, Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen en Lucht, de laatste dagen van een moeder.

Zij is als freelancer betrokken bij Roze 50+ en reist met de Tour d’Amour door Nederland en België om aandacht te vragen voor seksuele en genderdiversiteit. https://www.uitgeverijdebrouwerij.nl/boeken/lucht/

https://www.uitgeverijdebrouwerij.nl/boeken/stormachtig-stil/

https://www.uitgeverijdebrouwerij.nl/boeken/nieuwe-namen/

https://www.roze50plus.nl/

Tour d’Amour : https://youtu.be/vuJho8uiU8k

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven