Wonen en samen een passie delen in Rosa Spier Huis

Wonen en samen een passie delen in Rosa Spier Huis

Samenwonen met gelijkgestemden, dat is mogelijk in het Rosa Spierhuis in Laren. Hier wonen (oud) kunstenaars en wetenschappers bij elkaar, omdat ze allemaal bezig willen zijn met hun gezamenlijke passie. De autonomie staat in deze woon- en werkgemeenschap voorop. Er wordt zorg geboden aan hen die dit behoeven.

Willeke Smit van EGM Architecten over het ontwerp en de daarin gemaakte keuzes: “Het gebouw bestaat uit een ensemble van woon- en werkgebouwen in een prachtige natuurlijke omgeving. Er is een gebouwdeel met ateliers en een theater”, vertelt Willeke. Dit is publiek gebouw, waar iedereen kan binnenlopen. “Het Rosa Spier Huis ervaar je niet als een zorginstelling. Iedereen kan wel gaan en staan waar hij of zij wil, bewoners zijn letterlijk aan het werk.”

Wat kunnen we van het Rosa Spier Huis meenemen in het creëren van nieuwe woonvormen in stad of dorp? Graag gaan we met de deelnemers aan de sessie in gesprek.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven