ZorgSaamWonen Congres laat oplossingen zien voor wonen en zorg 

ZorgSaamWonen Congres laat oplossingen zien voor wonen en zorg 

Er is een tekort aan betaalbare, passende woningen voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperkingen. Het personeelstekort in de zorg is enorm, het aantal beschikbare mantelzorgers neemt af en het aantal mensen met een hulpvraag stijgt. Het gebrek aan locatie en financiering zijn de grootste uitdagingen. Door goede samenwerking, door het benutten van wat er lokaal al gebeurt, het ondersteunen van burgerinitiatieven en het betrekken van bewoners in een vroeg stadium kan de enorme opgave aangepakt worden. Tijdens het congres ‘Lang zullen we wonen’ van ZorgSaamWonen en de provincie Overijssel komen de vraagstukken en oplossingen aan bod.

In de buurt
Zo zullen de drijvende krachten achter het Hart van Vathorst vertellen hoe de kerk, de zorgorganisaties Sprank en Accolade Zorg , het kindercentrum Bzzonder en woningcorporatie de Alliantie door hun samenwerking zorgen voor ontmoeting, groeien, het leven delen en geloven. Zij hebben ook verbinding gezocht met de buurt. Dat geldt ook voor Inclusief Wonen, een concept van Van Wijnen, OostWest architecten, de gemeente Arnhem, Portaal en zorgorganisatie Siza. De community builder heeft contact gezocht met ondernemers, onderwijs en verenigingen. Bewoners die wonen in dit gemengd wonen complex willen iets voor elkaar en de buurt betekenen. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen bewoners elkaar ontmoeten.

De gemeenschappelijke ruimte is essentieel voor vele wooncomplexen en woongemeenschappen, maar lastig te financieren. Er komt gelukkig wel per 1 december een regeling uitgevoerd door de RVO. Op het congres vertelt de RVO over de subsidieregeling voor de bouw van een ontmoetingsruimte in woonvormen voor ouderen.

Woonvariaties
Er is grote behoefte aan diverse woonvormen voor ouderen. Geclusterde woonvormen, woongemeenschappen, seniorenwoningen. Woonzorg Nederland heeft verschillende formules ontwikkeld die zorgen voor een geschikte overgang tussen de huidige woning en het verpleeghuis. Zo heeft deze landelijke ouderenhuisvester De Stadsveteraan, De Dorpsveteraan, G’oud Geregeld, Het Blokkerhuis en Het Hofje van Auguste ontwikkeld. Op het congres kun je kennismaken met deze formules.

Woont u nog fijn?
Om ouderen tijdig te laten nadenken over eventueel verhuizen of aanpassingen aanbrengen is voorlichting onontbeerlijk. Corporatie Actium vertelt op het congres over hun bewustwordingscampagne Woont u nog fijn? Gestart. Medewerkers komen naar de mensen toe middels een mobiele huiskamer. Ook start de corporatie met een seniorenmakelaar die ouderen ondersteunen, doorverwijzen en helpen.

Naast wonen is het welzijn van mensen belangrijk. Dat voorkomt zorg en levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven. In woonzorgcentrum Humanitas in Deventer werken wel & zijn-coaches. Zij praten samen met de buurtcoaches en de bewoners over hun welzijn. Zij brengen in kaart wat iemand gelukkig maakt via de methode ‘mijn kwaliteit van leven. Ze proberen ervoor te zorgen dat een bewoner datgene kan doen waar hij of zij blij van wordt. Er is een houtbewerkingsclub, treinenclub en een belevingstuin waar ook buurtbewoners gebruik van mogen maken. In het woonzorgcentrum wonen 165 ouderen, maar er woont ook een tienermoeder met een dochter van 3 jaar en 6 studenten. Die mix verhoogt het gevoel van welzijn, aldus de bewoners.

Sociaal netwerk
Voor mensen die zelfstandig in de wijk wonen is het hebben van een goed netwerk belangrijk. Sommige mensen hebben een beperkt netwerk. Buurtcirkels kunnen helpen om dit netwerk uit te breiden. Een buurtcirkel bestaat uit 9-12 mensen die met elkaar in een buurt, wijk of omgeving  wonen en allemaal een hulpvraag hebben. Zij helpen elkaar vanuit de eigen talenten. Een vrijwilliger en een professionele Buurtcirkelcoach ondersteunen . Op het congres vertelt +Vijf (een initiatief van Pameijer) over de Buurtcirkels die zelfs in het buitenland al opgepikt zijn en navolging krijgen.

Samenwerking nodig
Met de oplevering van De Hooiberg door woningcorporatie Welbions, Ter Steege Bouw Vastgoed en Loohuis Installatiegroep ging de droom van een groep ouders van 12 jongvolwassenen met een beperking in vervulling. Zij wilden hun kinderen een passende woonvorm bieden, waar zij zich veilig en vertrouwd voelen. Want niet alleen ouderen hebben een prettige plek nodig, ook andere groepen. Dat burgers een grote rol kunnen vervullen laten deze ouders van dit initiatief in Borne zien. Zij vertellen erover op het congres. Maar ook zij kunnen het niet alleen. Samenwerking is nodig. En dan komen de mooiste woonprojecten tot stand!

ZorgSaamWonen Congres
Al deze interessante projecten die hierboven zijn benoemd, komen aan bod in verschillende inspiratiesessies op het ZorgSaamWonen Congres, dat plaatsvindt op 9 december in de Buitensociëteit in Zwolle. Meld je aan voor het ZorgSaamWonen Congres 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven