Het leeft in Hoge Veer Bastion 

Het leeft in Hoge Veer Bastion 

De gebouwde omgeving is van invloed op de mensen die er gebruik van maken. Dat heeft Peter Woerdeman, senior adviseur bij Hevo, gedurende zijn loopbaan en in zijn eigen leven bij zorg om oudere familieleden ervaren. Daarom is hij zo enthousiast over Hoge Veer Bastion in het historische  Geertruidenberg. Het kersverse gebouw is mensgericht en draagt bij aan het behoud van zelfstandigheid. Geluk en welzijn staan voorop in dit gebouw, gelegen aan de Donge. 

Nieuwbouw
Het oude Hoge Veer voldeed niet meer aan de eisen en was niet toekomstbestendig. De zorgzwaarte van de bewoners nam toe. Renovatie was niet aan de orde en dus is gekozen voor nieuwbouw. De toenmalige eigenaar, corporatie WSG, had geen middelen en de corporatie die het bezit overnam, moest zich houden aan de wet- en regelgeving en kon niet investeren in activiteiten die te ver van de core-business af lagen. Hoge Veer Bastion bestaat uit twee delen, waarvan één deel van de corporatie is met 50 sociale huurwoningen. Het gebouw wordt verder als één geheel gezien.

Droom
De bestuurder van zorgorganisatie Het Hoge Veer, Menko Konings, droomde van een woonzorgcentrum voor ouderen die zelfstandig willen wonen en waar ook mensen met diverse zorgbehoeften kunnen wonen. Daar is samenwerking voor nodig. Dus zocht de zorgorganisatie contact met Hevo. En daarna met de gemeente, die een belangrijke regierol kan vervullen in de wereld van wonen en zorg. ‘In het begin was de gemeente minder betrokken doordat er nog geen visie op wonen en zorg was. Wij hebben samen een visie op zorg gemaakt. Die visie was voor de gemeente een mooie onderligger om met andere zorgorganisaties en corporaties het gesprek over de opgave aan te gaan. Toen is er vrij snel een goede gemeentelijke visie op zorg gekomen en een beeld van de toekomstige zorgbehoefte geschetst’, vertelt Peter.

Overdekte straat
Er is een mix van verschillende typen appartementen voor een mix aan bewoners. Mensen hoeven niet meer te verhuizen, ook niet als ze zwaardere zorg nodig hebben. In totaal zijn er 72 wooneenheden, waarvan 60 voor mensen met een Wlz-indicatie. 48 woningen betreffen royale driekamerappartementen. Voor mensen met dementie zijn in totaal vier woongroepen met in totaal 24 studio’s beschikbaar. Zij wonen in een wat meer beschermde setting. Er zijn daar leefcirkels geïntroduceerd. Peter vindt het fijn dat er genoeg buitenruimte is. ‘De woongroepen komen uit op een soort overdekte ‘straat’. Dat pakt in de praktijk goed uit. Mensen kunnen rondlopen. Er zijn diverse plekken gemaakt waar wat te beleven is en waar mensen kunnen zitten.’

Financiering
Hevo heeft de financiële businesscase gemaakt en is toen de boer op gegaan. ‘We hebben in eerste instantie gesproken met institutionele beleggers. De rendementseisen lagen in die tijd hoog en het was niet te matchen met de maximaal beschikbare huur. Toen hebben we contact opgenomen met de bank. Daar was de interesse snel gewekt. De behoefte aan een dergelijk woon- zorgcomplex was en is goed, er was geen vrees voor leegstand. De bank wilde investeren als we een deel van dit project geborgd konden krijgen bij het waarborgfonds. Het duurde al met al enige tijd om de financiering rond te krijgen. Daarna is het snel gegaan.’

Ruimte
In het oude gebouw waren de kamers van bewoners met somatische beperkingen klein. Nu hebben zij een volwaardig driekamerappartement. ‘Het was spannend hoe het uit zou pakken. Eén bewoonster moest wennen dat ze met de rollator helemaal naar de badkamer moest lopen. Al gauw genoot ze van de ruimte.' Bewoners hebben een extra kamer voor hobby’s en logeés en hebben een volwaardige keuken. ‘Dat past bij de visie om mensen zo lang mogelijk de regie en zelfstandigheid te laten behouden. Een zoon of ander bezoek kan daar twee biefstukjes bereiden. Je wil de mogelijkheid bieden dat ouderen met indicatie verzorging krijgen maar ook de mogelijkheid hebben om zelf te koken of dat familie kan koken. Op die manier zijn familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers makkelijker te binden aan het wooncomplex. Dat is nodig om de toenemende personeelsschaarste het hoofd te bieden.'

Huishond
Goede huisvesting kan daar aan bijdragen. Zo heeft het complex een aantrekkelijk restaurant met een buffet. Het fungeert echt als ontmoetingsplek. Bewoners eten daardoor minder op hun kamer. Het personeel motiveert bewoners er gebruik van te maken en een vrijwilliger staan altijd paraat om een handje te helpen. De zorgorganisatie biedt vervoersdiensten aan voor mensen die naar de kerk, stamkroeg of club wil. Er is een grand café, een lounge, bibliotheek en een fitnesscentrum die ook toegankelijk is voor mensen uit de buurt. ‘Het moet er leven.’, zegt Peter. ‘Pianoconcerten, biljarten, filmavonden, er loopt een huishond rond. Het bruist aan alle kanten.’

ZorgSaamWonen Congres
Hevo verzorgt een sessie over zorgcomplex Bastion op het ZorgSaamWonen Congres. Het congres vindt plaats op 9 december in de Buitensociëteit in Zwolle, en wordt mede-georganiseerd door provincie Overijssel. Aanmelden voor het ZorgSaamWonen Congres >>

permalink

Terug naar boven