Yvonne Witter

Yvonne Witter

Functie:
ZorgSaamWonen

Organisatie:
ZorgSaamWonen

Vanaf mijn achttiende loopt de ouder wordende mens als rode draad door mijn vrijwillige en betaalde activiteiten. Ik ben in 1972 geboren in Amsterdam en heb altijd een bijzondere band met mijn grootouders gehad. Daar is de passie voor ouderen waarschijnlijk mee begonnen! Ik heb sociologie aan de UVA en Sociale Gerontologie aan de VU gestudeerd. Ik ben tussen 1996 en 2005 met veel plezier werkzaam geweest bij de landelijke ouderenorganisatie KBO-PCOB (voorheen: Unie KBO) als beleidsmedewerker Wonen en Zorg. Tussen 2005 en 2018 heb ik bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg als adviseur gewerkt rond de thema’s: woonvormen, trends in wonen, zorg en welzijn, burgerinitiatieven, informele zorg, eenzaamheid, generaties, cultuursensitieve zorg. Vanaf 1 januari 2019 werk ik bij Aedes vereniging van woningcorporaties binnen het sociale domein. Ik ben bestuurslid bij Stichting Art Age;  actief lid van ENIEC, Europees netwerk oudere migranten en ben lid van de denktank Woongroep Weesp in oprichting. Ik wil me graag inzetten voor een vriendelijke(re) samenleving waarin alle mensen plezierig met elkaar ouder kunnen worden op de manier zoals zij zelf graag willen, met inzet van hun talenten, in onderlinge verbondenheid.


Ik verzorg graag lezingen en workshops over ouderen en woonvormen, over trends in wonen, zorg en welzijn. En ik schrijf graag blogs, artikelen, boeken over deze thema’s.

« Naar het overzicht

Terug naar boven