Ruud van der Kind

Ruud van der Kind

Functie:
Accountmanager

Organisatie:
+Vijf

Ruud van der Kind is vanuit de praktijk doorgegroeid tot accountmanager. Zijn uitgangspunt is “normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig”. Vanuit deze intrinsieke motivatie heeft hij zich decennia lang binnen de zorg en re-integratie ingezet voor het bevorderen van zelf en samenredzaamheid, eigen regie en talentontwikkeling van mensen met een ondersteuningsvraag. De kracht van Ruud is zijn optimisme in combinatie met zijn kennis. Leeftijd heeft zijn voordelen! Je vergaart veel kennis over de jaren heen en er ontstaat een historisch besef. Dit past hij toe in zijn werk, waarbij hij zijn geloof in de kracht en  zelfredzaamheid van mensen met passie overdraagt op anderen.

Mensen helpen is iets heel natuurlijks, maar we leven in een samenleving waarin dit vaak niet meer als vanzelfsprekend wordt gezien. +Vijf, een initiatief van Pameijer, probeert een brug te slaan tussen de toenemende individualisering van de maatschappij en de noodzaak de sociale domeinen anders in te gaan richten. Door zaken ter discussie te stellen en mensen aan het denken te zetten en door zelf met innovatieve oplossingen en programma’s te komen, waar mogelijk in verbinding met anderen. Het uiteindelijk doel is het creëren van een inclusieve samenleving.

« Naar het overzicht

Terug naar boven