Nienke Miedema

Nienke Miedema

Functie:
Beleidsadviseur Wonen

Organisatie:
Gemeente Rotterdam

Na ruim 5 jaar werkzaam te zijn geweest als beleidsadviseur bij Woonzorg Nederland, één van de grootste ouderenhuisvesters van Nederland werkt Nienke sinds 2016 bij de gemeente Rotterdam. In eerste instantie verantwoordelijk voor de pijler Wonen en Woonomgeving in het programma Langer Thuis en nu werkzaam vanuit het brede uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder en Wijzer. Het is een breed programma wat zich richt op zorg, vitaliteit en ertoe doen maar Nienke houdt zich vanuit Stadsontwikkeling bezig met de fysieke opgaven die er liggen in de stad. Dit betekent aan de ene kant een kwantitatieve opgave; het realiseren van meer geschikte woningen voor ouderen en aan de andere kant een kwalitatieve opgave waarbij wonen, zorg en welzijn beter op elkaar afgestemd worden en er ingezet wordt op woonconcepten en woonwijken waar men op een prettige en gezonde manier oud kan worden.

De opgaven in Rotterdam zijn groot daarom ondertekenden 42 marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeente Rotterdam in februari 2020 het ‘Langer Thuis Akkoord’. Met elkaar en ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid willen de partners in het Langer Thuis Akkoord werken aan het realiseren en toevoegen van geschikte woningen, woon(zorg) concepten en de ontwikkeling van seniorvriendelijke wijken. “Deze intensieve manier van samenwerken is uniek. De meerwaarde in de samenwerking zit in de nieuwe en slimme verbindingen die we nu vanuit alle betrokken partners kunnen leggen”. Partijen werken vanuit een gemeenschappelijk belang en een gezamenlijk geformuleerde opgave /actie-agenda in het gebied. Hierdoor kunnen we veel van onze ambities snel realiseren en werken we gezamenlijk aan een stad waar Rotterdammers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een fijne woonomgeving en waar passende zorg dichtbij is als dat nodig is.

« Naar het overzicht

Terug naar boven