Martin Bleijenburg

Martin Bleijenburg

Functie:
Partner

Organisatie:
Companen B.V.

Martin Bleijenburg ondersteunt overheden, corporaties en welzijns- en zorgaanbieders met het in beeld brengen van de huisvestingsopgave wonen met zorg. Hij begeleidt partijen met het opstellen van hun woonzorgvisie en uitvoeringsprogramma en het realiseren daarvan. Daarnaast heeft hij veel kennis en kunde opgebouwd rondom woonvisies, gebiedsontwikkeling, ondernemings- en vastgoedbeleid woningcorporaties en zorgaanbieders, bewonersparticipatie, betaalbaarheids- en huurbeleid, prestatieafspraken, huisvesting statushouders, etc. Naast zijn uitgebreide kennis heeft hij veel ervaring met het in goede banen leiden van complexe samenwerkingsprocessen. Hij is naast sparringpartner en trainer ook spreker op congressen.

« Naar het overzicht

Terug naar boven