WHO CARES community of practice

WHO CARES community of practice is een netwerk van ontwerpers, professionals in wonen en zorg, bewoners en overheidsvertegenwoordigers van het Rijk en gemeenten, die werken aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing. WHO CARES community of practice zoekt toepassingsmogelijkheden voor innovatieve vormen van wonen en zorg en onderzoekt knelpunten en oplossingen in de implementatie van nieuwe vormen van wonen en zorg.

In 2018 besloot de Rijksbouwmeester met steun van de ministeries van BZK en VWS een vervolg te geven aan de prijsvraag WHO CARES. De community of practice ondersteunt implementatie van de ontwerpen van WHO CARES en probeert anderen tot ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen met zorg te inspireren.

Naar aanleiding van de prijsvraag schreven initiatiefnemers Floris Alkemade, Gijsbert van Herk en Pauline Meurs een briefadvies aan de ministers van VWS en BZK, Hugo de Jonge en Kasja Ollongren.

Social Media

Linkedin   

« Naar het overzicht

Terug naar boven