'Het begint met bewustwording' 

'Het begint met bewustwording' 

‘We voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van onze klanten’, zegt Angelique Baart de la Faille, innovatiemanager Wonen bij de Rabobank. ‘We zijn meer dan een bank, we willen een betekenisvolle coöperatie zijn.’

Dat is de reden waarom langer zelfstandig wonen bij de Rabobank een belangrijk onderwerp is. ‘Vraagstukken van onze klanten, dat zijn ook onze vraagstukken. Dus is ouder worden in relatie tot wonen een onderwerp waar we ons in diverse afdelingen mee bezig houden.’ De Rabobank heeft samen met Bouwfonds Property Development eind vorig jaar het BPD Woningfonds opgericht, een woningfonds dat 15.000 nieuwe, energiezuinige woningen met een middeldure huur gaat realiseren. ‘Dat is nodig want er is een groot tekort aan woningen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ook voor senioren. De markt bouwt nog altijd aanbodgericht. Er komen veel eengezinswoningen bij, terwijl het aantal alleenstaanden toeneemt. Door tekorten in de zorg zijn mensen bovendien meer aangewezen op informele zorg voor elkaar. Mensen hebben behoefte aan andere woonvormen.’

Eenzaamheid
Volgens Angelique zit de oplossing onder andere in coöperatieve woonvormen. ‘Onze klanten geven aan te willen wonen met een vorm van gemeenschappelijkheid erbij. Dat je anderen kunt ontmoeten, voorzieningen kunt delen en elkaar kunt helpen. Zij wijst op de problematiek van eenzaamheid. ‘Dat geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor jongeren. Zeker in coronatijd komt eenzaamheid nog meer naar voren.’ Bij de bouw van complexen en buurten kan al rekening gehouden worden met het bevorderen van contact. Burgers hebben volgens Angelique vaak boeiende ideeën voor allerlei woonvormen. ‘Daar zit echt vernieuwing tussen en met deze initiatieven kom je tot vraaggericht bouwen.’ Rabobank doet momenteel onderzoek hoe zij burgerinitiatieven en ideeën kunnen helpen sneller en makkelijker te realiseren.

Passend wonen
Op het gebied van voorlichting is er nog veel werk te verrichten.  Met het platform IkWoonLeefZorg, dat de Rabobank samen met Interpolis heeft opgezet, bereiken ze ruim 80.000 klanten. ‘Het platform biedt informatie, tips, oplossingen. Het gaat om bewustwording. Hoe kunnen ouderen de regie houden en onafhankelijk blijven? Ouderen denken vaak dat ze een stap achteruit maken bij een verhuizing. Maar ik zie het juist als een stap voorwaarts, want je gaat wonen in een woning die beter past bij je levensfase.’ De bank ziet kansen in nieuwbouw, maar ook in transformatie van bestaande bouw. ‘Er is behoefte aan duurzame én levensloopbestendige woningen. Die twee opgaven kun je tegelijk uitvoeren.’

Actie
De Rabobank gelooft erg in samenwerking met alle benodigde partijen. ‘Daarom zijn we ook lid van het platform ZorgSaamWonen. Partijen bij elkaar brengen om tot oplossingen te komen. Dat doet ZorgSaamWonen en dat is nodig.’ Rabobank is gastheer van het tweede landelijke jaarcongres van ZorgSaamWonen, dat plaatsvindt op 7 december. ‘Het gaat over geschikt wonen en dat past natuurlijk bij onze speerpunten.’ Voor Angelique is het congres geslaagd als deelnemers aan het eind een handelingsperspectief hebben waarmee ze tot het volgende congres aan de slag kunnen. ‘Als ze interessante mensen hebben ontmoet, dingen geleerd hebben en daarmee tot actie over gaan.’

Lees meer:

https://www.ikwoonleefzorg.nl/

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven