Ondersteuningsteam Wonen en Zorg aanwezig op ZorgSaamWonen Congres

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg aanwezig op ZorgSaamWonen Congres

Tijdens het ZorgSaamWonen Congres op 25 november in Theater Zuidplein in Rotterdam is het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg aanwezig (in de pauzes kunt u ons vinden op het ontmoetingsplein).

Dit team is een initiatief van de ministeries VWS en BZK vanuit het Programma Langer Thuis, en wordt gecoördineerd door RVO.nl. Het ondersteuningsteam helpt gemeenten en corporaties bij de opgave om wonen, zorg en welzijn goed op elkaar af te stemmen. Dit kan zijn bij het vormgeven van een visie of beleid voor het stimuleren van het langer thuis wonen.

De focus ligt op het concreet maken van dit beleid. Het geschikt maken van de woningvoorraad en de directe leefomgeving staat daarbij centraal. Bijvoorbeeld door het realiseren van passende nieuwbouw. Maar ook het aanpassen van de huidige woningvoorraad waarbij zorg- en welzijnsaspecten centraal staan. Bent u geïnteresseerd en wilt u weten of het team iets voor u kan betekenen? Kom dan langs voor een gesprek tijdens de pauzes, de lunch of de netwerkborrel.

Lees meer artikelen over wonen, zorg en welzijn op www.zorgsaamwonen.nl 

Om zeker te zijn van een plekje aan onze tafel, vragen we u om alvast een mail te sturen naar: wonenzorg@rvo.nl.

Meer informatie over het ondersteuningsteam en de voorwaarden bij inzet vindt u op de website: www.rvo.nl/owz.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven