Mismatch aantal mantelzorgers en 75-plussers

Mismatch aantal mantelzorgers en 75-plussers

Het aantal mantelzorgers stijgt de komende jaren minder hard dan het aantal 75-plussers dat die zorg nodig heeft. Die mismatch doet zich vooral voor in  regio's buiten de Randstad. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Ongeveer 230.000 zelfstandig wonende 75-plussers ontvingen in 2018 mantelzorg. Deze groep groeit naar verwachting met maar liefst 70 procent naar bijna 390.000 personen in 2040.

Het aantal personen dat wekelijks vier uur of meer zorg kan verlenen, neemt in dezelfde periode volgens de ramingen met slechts 7 procent toe (van 1,11 miljoen naar 1,18 miljoen). Hierdoor komt het gemiddelde aantal mantelzorgers per oudere in 2040 uit op drie. Vorig jaar waren er nog bijna vijf mantelzorgers per oudere.

Volgens het SCP en het PBL zijn er regionale afwijkingen van dit landelijke gemiddelde. In 2018 waren per oudere gemiddeld acht mantelzorgers beschikbaar in Flevoland, terwijl dat er in Zeeuws-Vlaanderen maar vier waren.

Met name in krimpgebieden zijn in 2040 per oudere minder mantelzorgers beschikbaar. Vanwege de uitstroom van relatief veel jongeren naar grote steden of de Randstad  is het volgens de onderzoekers extra relevant om te anticiperen op de daling van het aantal mantelzorgers.

75-plussers gaan vaker voor elkaar zorgen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het aantal 75-plussers dat mantelzorg aan leeftijdsgenoten verleent gaat stijgen. Dit ter compensatie van het afnemende aantal jongere mantelzorgers.

Inbreng van oudere mantelzorgers zal niet genoeg zijn. Vrijwel zeker ontstaat meer krapte in de verlening van mantelzorg, tenzij "een spectaculaire verbetering van de gezondheid onder ouderen optreedt of veel meer mensen genegen zijn mantelzorg te geven".

Lees meer artikelen over wonen, zorg en welzijn op www.zorgsaamwonen.nl 

Lees hier het volledige rapport:
https://www.scp.nl/Nieuws/In_2040_meer_mantelzorg_van_ouderen_voor_andere_ouderen

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven