Slimme en sociale technologie voor prettiger wonen

Slimme en sociale technologie voor prettiger wonen

Professor Masi Mohammadi zoekt samen met zorgorganisaties, woningcorporaties, het bedrijfsleven, architecten en onderzoekers naar oplossingen om ouderen op een prettige manier langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Zij heeft verschillende living labs opgericht om te onderzoeken hoe slimme technologie en sociale innovatie de levenskwaliteit van ouderen kunnen verhogen. Ze introduceerde hiervoor het begrip empathische  woonomgevingen:  “Prettiger wonen  door gebruik van slimme en sociale technologie in een  empathische  woonomgeving, een woonomgeving die de bewoner ‘kent’,  die meevoelt en meeleeft en die, waar gewenst, zorg verleent.

Auteur Yvonne Witter

Meerwaarde gemeenschappelijk wonen
Professor Mohammadi is bezig met een onderzoek samen met Woonzorg Nederland:  “Gemeenschappelijk wonen heeft een gunstig effect  op bepaalde type bewoners. Maar we willen de impact wetenschappelijk onderbouwen en hard maken. Wat voor effect heeft het gemeenschappelijk wonen op de kwaliteit van leven? En op eenzaamheid? Dit gaan we onderzoeken in een traject met  Woonzorg Nederland, een landelijk werkende corporatie gespecialiseerd in ouderenhuisvesting met veel ervaring en kennis . “Het onderzoek is in juni gestart en duurt vier jaar, tussentijds komen we met resultaten naar buiten.”  

Ontwerpprincipes
Mohammadi werkt ook aan een onderzoek  met woningcorporatie Domus.  Ontmoetingsgericht ontwerpen staat hier centraal. Hoe kun je  informele ontmoeting stimuleren buiten  de gebruikelijke ontmoetingsruimten om? Hoe ontwerp je een prettig gebouw en een prettige woonomgeving voor kwetsbare bewoners? En dat duurzaam en betaalbaar! Inmiddels zijn ontwerpprincipes geformuleerd, samen met ouderen,  en die worden nu toegepast in de praktijk, ook weer in een living lab. Gemeente Eindhoven volgt dit project op de voet.

Ontmoetingsgericht bouwen
Met corporatie Talis kijken Mohammadi en haar team naar kansen in wijken. Hoe kan Talis binnen geclusterde woonvormen voor huurders met een zorg- of begeleidingsvraag het fysieke ontwerp van het woongebouw zo maken dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, in het gebouw of in de ruimte daaromheen. Ook dit onderzoek gebeurt in een living lab. “We zoeken ook hier weer naar de rol die technologie  kan spelen. Zo hebben we met zorgorganisatie Driegasthuizengroep een ruimte ingericht  met technologische oplossingen. In één van de gebouwen is een kamer ingericht met technologie voor mensen met dementie. Er komen heel veel bewoners langs; onderzoekers verzamelen hun reacties. Dat levert veel bruikbare data op.”

Diversiteit in doelgroep, diversiteit in oplossingen
Mohammadi merkt dat er nog veel moet gebeuren om ouderen zelfstandig mogelijk te laten wonen. Een belangrijke voorwaarde om stappen te zetten  is dat het fysieke en sociale domein elkaar leren kennen, en dat proces is nu gaande, merkt Mohammadi. “Het platform ZorgSaamWonen dat bruggen slaat tussen kennis en praktijk, kan hier een grote rol in vervullen. Daarom ben ik blij met dit initiatief. ”Maar er moet nog heel veel gebeuren. Problemen van vergrijzing krijgen veel aandacht maar oplossingen zijn  nog te  beperkt. Vanuit de TU Eindhoven werken we aan meerdere oplossingen en werkwijzen, diversiteit in antwoorden op vraagstukken is daarbij van essentieel belang.”

Kleine hindernissen, grote beslissingen
Variatie in woonvormen, is volgens Mohammadi erg nodig. “Niet denken dat bijvoorbeeld wonen in een hofje de oplossing voor alles is. Niet iedereen wil in een hofje wonen. Het ontbreekt nog teveel aan passende woonconcepten en dienstverlening. Het fysieke gebouw, de hardware, moet zich meer aanpassen en beter aansluiten op de software. Met de living labs zijn wij in die richting flinke stappen aan het zetten op weg naar empathische woonomgevingen.”


Professor Masi Mohammadi is lector Architecture in Health bij de HAN en hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. Zij is als expert verbonden aan het platform ZorgSaamWonen. Professor Masi Mohammadi is key note spreker tijdens het ZorgSaamWonen Congres op 25 november in het Theater Zuidplein in Rotterdam. Kijk op www.zorgsaamwonencongres.nl voor meer informatie.


Lees meer artikelen over wonen, zorg en welzijn op www.zorgsaamwonen.nl 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven